ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, September 01, 2015


'' ทีมน้องหล้า '' คณะสาธารณสุขศาสตร์สืบสานภูมิปัญญา นำพาสุขภาพ “สร้างสมดุลกาย จิต วิถีพุทธ”

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, August 24, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา นำพาสุขภาพ “สร้างสมดุลกาย จิต วิถีพุทธ” โดย พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขยับการสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, August 22, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ''ขยับการสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค'' ประจำปี 2558 โดยผลการแข่งขัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ประจำปี 2558 พร้อมด้วยรางวัลชมเชยกองเชียร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชุมวิชาการนานาชาติ

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Saturday, August 22, 2015


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, August 18, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ''พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย'' ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน้าที่ 1/11  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th