ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, July 29, 2015


ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เซ็นต์แบบยืนยันใบแจ้งหนี้และรับใบแจ้งหนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 และสามารถมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2558

แจ้ง ตรางสอบกลางภาค นักศึกษา กศ.บป 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, July 28, 2015


กำหนดสอบวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมและวิถีชีวิตอันดีงามของไทย

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, July 28, 2015


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กรกฏาคม 2558วีดีทัศน์แนะนํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, July 23, 2015เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Thursday, July 09, 2015


เสนอชื่อแม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปี 2558 หน้าที่ 1/9  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th