ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Wednesday, April 01, 2015


เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ภาคบริจาคโลหิตชั้น 2 สถานีกาชาดอุบลราชธานีประกาศไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2558

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Tuesday, March 31, 2015


- ติดต่อรับ transcript 8 เมษายน 2558

- ส่งรูป (ชุดครุย) ติดใบรับรองคุณวุฒิ 7-9 เมษายน 2558

- ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ 27 เมษายน 2558เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป. เรียน เสาร์-อาทิตย์)

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, March 30, 2015


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป. เรียน เสาร์-อาทิตย์)ในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครด้วยตนเอง 1 เม.ย.-3 พ.ค. 2558 สมัครได้ที่ งานรับเข้านักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 1038,1112 www.apr.ubru.ac.thห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Friday, March 13, 2015


ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เชิญชวนนักศึกษา เข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลา 08.30-16.30 น.การเยี่ยมบ้าน

เขียนโดย : tae     เมื่อวันที่ : Monday, March 09, 2015


ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

ดาวโหลดไฟล์ ตามลิงค์ที่แนบมา

http://upload.siamza.com/1806136

 หน้าที่ 1/6  [1] [2] [3] [4] [5] [6


ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
Tel.045-352000 ต่อ 4361
คณบดี สาธารณสุขศาสตร์
สายตรงคณบดี

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดย อ.สุรัตน์ หารวย
เปิดการตั้งค่าการติดตั้งจาก "แหล่งที่ไม่รู้จัก" ก่อนทำการติดตั้ง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

จองวิชาเรียนออนไลน์

reg.ubru.ac.th
reg2.ubru.ac.th
reg3.ubru.ac.th
reg4.ubru.ac.th

ระบบจัดการชั้นเรียน

cms.ubru.ac.th
cms2.ubru.ac.th
cms3.ubru.ac.th
cms4.ubru.ac.th